close-icon

Boek

Boekwerk

Het Koeienboekje toont een beeldverslag van het kunstproject dat is opgezet om jongeren in het kader van een goede vrijetijdsbesteding zinvolle mogelijkheden te bieden waarin naar voren kan komen waar de kwaliteiten van hen liggen en hoe je stapsgewijs tot prachtige resultaten kunt komen.