close-icon

Brochure

Publieksversie nominatiedossier UNESCO

Op weg naar UNESCO Werelderfgoed

De Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie vormden vroeger één verdedigingslinie. De aanvraag bij UNESCO voor een wijziging van de begrenzing van de Stelling van Amsterdam met de uitbreiding van de Nieuwe Hollandse Waterlinie verbindt de linies opnieuw en maakt het verhaal weer compleet. Deze, in UNESCO-termen ‘significant boundary modification’, moet worden goedgekeurd door het UNESCO-Werelderfgoedcomité. Wanneer de goedkeuring plaatsvindt, heet het samengevoegde erfgoed de Hollandse Waterlinies.